Przetargi

 

Katowice, dn. 27.10.2017r.

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚT/2017/ RPO WSL

W związku z błędnie zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia: Zakup serwera kodem CPV informujemy, że prawidłowy kod CPV to: 30000000-9 Opis: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane, z poprawnym kodem CPV zapytanie ofertowe.

Jednocześnie, w związku z naniesioną zmianą zostaje przedłużony termin składania ofert o 1 dzień roboczy, czyli do dnia 6.11.2017 r. (pkt. 7 b zapytania ofertowego).

Załącznik do pobrania:

Zakończenie

Katowice, dn. 8.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/ŚT/2017/RPO WSL została firma STUDIO PROJEKTOWE „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2017/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie mobilnej i wielomodułowej aplikacji B2B, która automatyzuje dotychczasowe procesy biznesowe i oferuje nowe usługi”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP,  Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KNAPCZYK, BARTOSZ KNAPCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo wskazanego  w niniejszym zapytaniu.

Załączniki do pobrania:

Zakończenie

Katowice, dn. 8.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/WNIP/2017/RPO WSL została firma STUDIO PROJEKTOWE „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WNIP/2017/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie mobilnej i wielomodułowej aplikacji B2B, która automatyzuje dotychczasowe procesy biznesowe i oferuje nowe usługi”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KNAPCZYK, BARTOSZ KNAPCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo wskazanego  w niniejszym zapytaniu.

Załączniki do pobrania:

Zakończenie

Katowice, dn. 8.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 2/WNIP/2017/RPO WSL została firma STUDIO PROJEKTOWE „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚT/2017/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie mobilnej i wielomodułowej aplikacji B2B, która automatyzuje dotychczasowe procesy biznesowe i oferuje nowe usługi”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KNAPCZYK, BARTOSZ KNAPCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Załączniki do pobrania:

Zakończenie

Katowice, dn. 8.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/WNIP/2017/RPO WSL została firma STUDIO PROJEKTOWE „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.