Kadry i płace

prawopracyZasadniczymi usługami w ramach niniejszej pozycji oferty są:

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list plac,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
  • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • nadzór kadrowy,
  • monitoring terminów zakończenia umów pracowniczych, ważności szkoleń BHP, badań lekarskich itp.,
  • opracowywanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.