KWARTET - SPÓŁKA DORADCÓW PODATKOWYCH I PRAWNIKÓW

Kadry i płace

Zasadniczymi usługami w ramach niniejszej pozycji oferty są:

naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list plac,
przygotowywanie deklaracji podatkowych,
prowadzenie rozliczeń z ZUS,
prowadzenie rozliczeń z PFRON,
prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
nadzór kadrowy,
monitoring terminów zakończenia umów pracowniczych, ważności szkoleń BHP, badań lekarskich itp.,
opracowywanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kadry

Świadczenie pielęgnacyjne 2015
Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ekwiwalent pieniężny za urlop w 2015 roku
Minimalne wynagrodzenie w 2015 r.
Jak rozliczać podróże służbowe w 2015 roku?
Zatajenie ciąży podczas rekrutacji
Zatajenie ciąży podczas rekrutacji
Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2015 roku
Postępowanie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
Dokumenty aplikacyjne mogą przyczynić się do sukcesu zawodowego

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty.

32 252 78 70

kancelaria@kwartet.katowice.pl