Księgowość

ksiegowoscW imieniu naszych Klientów wykonujemy m.in. takie czynności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzenie stosownych rejestrów i ewidencji (w tym VAT),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • nadzór księgowy,
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
  • opracowywanie planów kont,
  • inne w zależności od potrzeb Klienta.