KWARTET - SPÓŁKA DORADCÓW PODATKOWYCH I PRAWNIKÓW

Usługi prawne

Usługi dodatkowe, stanowiące uzupełnienie kompleksowej obsługi naszych Klientów obejmują m.in.

przygotowywanie umów cywilno-prawnych (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia itp. ),
sporządzanie umów spółek cywilnych, z o.o., jawnych itp.,
rejestrację działalności gospodarczej (uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, nadanie numeru REGON, NIP),
składanie deklaracji podatkowych,
dokonywanie wpłat podatków, składek ZUS,
załatwianie wszelkich zaświadczeń (w tym o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec ZUS oraz US),
przygotowywanie sprawozdań do GUS,
pomoc w uzyskaniu kredytu,

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty.

32 252 78 70

kancelaria@kwartet.katowice.pl