Usługi prawne

prawoUsługi dodatkowe, stanowiące uzupełnienie kompleksowej obsługi naszych Klientów obejmują m.in.

  • przygotowywanie umów cywilno-prawnych (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia itp. ),
  • sporządzanie umów spółek cywilnych, z o.o., jawnych itp.,
  • rejestrację działalności gospodarczej (uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, nadanie numeru REGON, NIP),
  • składanie deklaracji podatkowych,
  • dokonywanie wpłat podatków, składek ZUS,
  • załatwianie wszelkich zaświadczeń (w tym o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec ZUS oraz US),
  • przygotowywanie sprawozdań do GUS,
  • pomoc w uzyskaniu kredytu,