Sprawdź koszt

Orientacyjny koszt współpracy
Na podstawie niniejszego formularza będziemy mogli oszacować jak niewiele kosztowałaby Państwa współpraca z naszą kancelarią. Prosimy jednak zauważyć, iż ostateczna kwota, którą ustalimy wspólnie podczas pierwszego spotkania może w sposób nieistotny różnić się od przedstawionej propozycji. Honorarium obejmuje kompleksową obsługę Państwa biznesu w ramach doradztwa podatkowego, księgowości, kadr i płac oraz szeroki katalog usług dodatkowych (m.in. w zakresie BHP, badań wstępnych i okresowych i inne). W przypadku działalności jeszcze nie rozpoczętej prosimy o udzielenie odpowiedzi zgodnych z Państwa założeniami.
 
Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa (*)*
Przedmiot działalności (*)
Kod PKD
Forma opodatkowania (*)*
Liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę (*)*
Liczba zatrudnionych pracowników na umowę zlecenie/o dzieło (*)*
Liczba zatrudnionych pracowników - inna forma zatrudnienia (*)*
Średnia miesięczna ilość dokumentów księgowych (faktury zakupu, sprzedaży itp.) (*)*
Obrót roczny (*)*
Czy przedsiębiorstwo jest podatnikiem VAT (*)*
   
Czy przedsiębiorstwo dokonuje transakcji w obrocie wewnątrz-unijnym bądź międzynarodowym (*)*
   
Jestem zainteresowany (*)*
   
Twoje sugestie w zakresie szczególnych warunków współpracy
Nazwa firmy
Adres
Osoba do kontaktu (*)*
Telefon (*)*
E-mail (*)*