Wdrożenie mobilnej i wielomodułowej aplikacji B2B, która automatyzuje dotychczasowe procesy biznesowe i oferuje nowe usługi.

KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ KNAPCZYK, BARTOSZ KNAPCZYK re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie mobilnej i wielomodułowej aplikacji B2B, która automatyzuje dotychczasowe procesy biznesowe i oferuje nowe usługi.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu zaoferowania nowych usług dla klientów Kancelarii Podatkowej Kwartet. Technologia pozwoli również wymieniać się informacją w uporządkowany sposób, jak również przyśpieszy i zautomatyzuje proces komunikacji, co jest niezwykle istotne w podnoszeniu wydajności czasu pracy zarówno klientów jak i pracowników Kancelarii. Wielomodułowa aplikacja będzie w pełni dedykowana dla Kancelarii z responsywnym panelem administracyjnym. Aplikacja zostanie udostępniona na urządzenia mobilne iOS i Android, klient będzie miał możliwość korzystania 24h na dobę z elektronicznego biura kadrowo/księgowego, doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego, jak również portalu szkoleń BHP.

Mobilna aplikacja B2B umożliwi stały kontakt z zalogowanymi klientami, wysyłanie powiadomień, komunikatów, raportów, przypomnień i wielu innych informacji związanych ze świadczonymi usługami.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 287 365,50 PLN


War­tość pro­jek­tu: 785 465,70 PLN